Szybkie wyszukiwanie...

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
WWW.LEGALNIEWBIZNESIE.PL

 

Witamy Cię serdecznie,

Poniżej znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania  plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.legalniewbiznesie.pl

W razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą polityką prywatności i plików cookies skontaktuj się z nami pod adresem s.moscicka-wojciak@legalniewbiznesie.pl lub a.zakrzewska@legalniewbiznesie.pl

 

Podstawowe informacje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności i polityki coookies przyjeliśmy następujące znaczenie poniższych pojęć:

„Strona”  – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.legalniewbiznesie.pl
„Użytkownik” – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony.
„Administrator Strony” – Sandra Mościcka-Wójciak i Anna Zakrzewska.

Administratorem danych osobowych jest Sandra Mościcka-Wójciak i Anna Zakrzewska.

Korzystając z naszego bloga możesz przekazywać nam swoje dane osobowe za pomocą formularzy dostępnych na naszej stronie w celu dodania komentarza lub skontaktowania się z nami.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

Jako administrator danych osobowych  gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Twoje dane osobowe gromadzimy z należytą starannością i są one przez nas odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Zapewniamy również  podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.

Wszelkie podane przez Ciebie dane osobowe nie będą odsprzedawane  osobom lub podmiotom trzecim.

Pliki cookies, które zbierane są na naszej stronie internetowej to: cookies Google Analytics, cookies AdSense, cookies Facebooka, cookies Disqusa, cookies wtyczki społecznościowej, cookies sieci afiliacyjnych, cookies narzędzia do powiadomień typu push.*

W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na ich korzystanie, czy też nie.

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści
w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, LinkedIN.*

Wykorzystujemy również pliki cookies własne w celu prawidłowego działania Strony.*

*Do wyboru, z których będziemy korzystać.

Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce plików cookies znajdującej się na dole Str

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Sandra Mościcka-Wójciak i Anna Zakrzewska.

Zbieramy i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które sam podasz (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania,
o czym mowa poniżej).

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

 1. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane przez Ciebie mogą być przetwarzane w następujących celach
i w oparciu  o poniższe podstawy prawne:

 

a) kontaktu poprzez formularz kontaktowy. Pisząc do nas wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podajesz te dane dobrowolnie, natomiast jest to niezbędne aby nawiązać z nami kontakt.

W takiej sytuacji Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b) umieszczenia komentarza na Stronie. Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz skorzystać z zamieszczonego na Stronie formularza i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podajesz te dane dobrowolnie, natomiast jest to niezbędne aby pozostawić komentarz.

W takiej sytuacji Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody wynikającej z dodania komentarza (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

System komentarzy jest obsługiwany przez Disqus Inc. Jeżeli korzystasz z formularza służącego pozostawieniu komentarza, powinieneś zapoznać się z polityką prywatności Disquis dostepną
u dostawcy tej usługi.* pod warunkiem, że z tego będziemy korzystać

c) analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Pixel Facebooka— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);* pod warunkiem, że będziemy z nich korzystać.

d) wykorzystywania cookies na Stronach Administratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);

e) zarządzania stroną internetową— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

Twoje dane będą przechowywane przez nas przez czas realizacji poszczególnych celów,
a w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody.
W odniesieniu natomiast do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora Twoje dane będą przechowywane przez nas do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu.

 1. Uprawnienia

RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do treści Twoich danych,
 2. prawo do ich poprawiania,  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 4. prawo do przenoszenia danych,
 5. prawo żądania dostępu do danych,
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 7. prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa,
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką wyrazileś.

W tych celach możesz zwrócić się do administratora pisząc do nas wiadomość na adres
e-mail: a.zakrzewska@legalniewbiznesie.pl lub s.moscicka-wojciak@legalniewbiznesie.pl

Wskazane powyżej uprawnienia nie będą przysługiwać Ci w stosunku do każdej czynności przetwarzania Twoich danych osobowych, natomiast szczegółowe zasady związane z ich realizacją zostały opisane  w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami.

 1. Bezpieczeństwo i odbiorcy danych

 W zakresie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zobowiązujemy się do:

 • zabezpieczenia danych osobowych przed osobami nieuprawnionymi,
 • przetwarzania danych wyłącznie przed osoby i podmioty posiadające odpowiednie uprawnienie,
 • kontrolowania prawidłowego przebiegu przetwarzania danych,
 • prowadzenia rejestru osób i podmiotów, które są uprawnione do przetwarzania danych osobowych oraz zapewnienia, że dane zostaną zachowane w tajemnicy,
 • przestrzegania przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 1. Odbiorcy danych

 Informujemy Cię, że powierzamy przetwarzanie danych osobowych m.in., następującym podmiotom:

– ……….. w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

– Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail,

– zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej Strony.* wybrać odpowiednie podmioty

Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO i stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

 

Polityka cookies

 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony … [nazwa podmiotu] z siedzibą pod adresem ….*uzupełnić.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. a)      dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 7. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Strony.
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 9. a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
 10. b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 11. c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony;
 12. d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika Strony ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 13. e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 15. Administrator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
 16. Pliki cookies podmiotów trzecich, z których korzysta Administrator to: Google Analytics, Pixel Facebooka, wtyczki i inne narzędzia związane z medniami społecznościowymi takimi jak np. Facebook* do wyboru, z których będziemy korzystać.
 17. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższy  wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska
i został zaczerpnięty ze strony internetowej: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

 Informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności i plików cookies,
a Użytkownicy korzystający ze Strony związani są aktualną wersją niniejszej Polityki.

 

Treść informacji o cookies:

Informacja o cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania, korzystania z narzędzi analitycznych (Google Analytics), marketingowych (Facebook Custom Audiences), wtyczek społecznościowych (Facebook, LinkedIN, Twitter), systemu komentarzy (Disqus), odtwarzacza wideo (YouTube) oraz odtwarzacza podcastów (SoundCloud). Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk “Rozumiem i akceptuję”. Jeżeli chcesz edytować ustawienia plików cookies, kliknij w przycisk “Ustawienia”.